PROMOTION &ACTIVITY

ชีวิตเปี่ยมสุข กับ พระพยอม กัลยาโณ

  • 15 ก.พ. 61
  • ชั้น 2 “The Hall” Convention Center
       วันพฤหัสบดีที่ 15 ก.พ. 61 ขอเชิญเหล่ากัลยาณมิตรทุกท่าน ร่วมรับฟังบรรยายธรรมหัวข้อบรรยาย "หาชอบใช้ชอบ" เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตประจำวัน กับพระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กัลยาโณ) วัดสวนแก้ว จ.นนทบุรี ในงานเปิดรับบริจาค เสื้อผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า สิ่งของเหลือใช้ ฯลฯ เพื่อนำบริจาคให้แก่ผู้ยากไร้  และซื้อสินค้าเกษตรคุณภาพจากมูลนิธิวัดสวนแก้ว ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป บริเวณชั้น 2 “The Hall” Convention Center สอบถามรายละเอียด และสำรองที่นั่ง ฟรี! โทร. 035-801-919 ต่อ 116,127

**สำรองที่นั่งฟรี!! https://goo.gl/forms/G7Vw4hapSXGk7OVx2