PROMOTION &ACTIVITY

ชีวิตเปี่ยมสุข กับ พระอาจารย์ศักดา สุนทโร

  • 15 มี.ค. 60
  • ชั้น 2 หน้า “The Hall” Convention Center
       15 มี.ค. 61 นี้ ขอเชิญทุกท่าน ร่วมรับฟังบรรยายธรรมในหัวข้อ "ธรรมะยุค4.0" กับพระอาจารย์ศักดา สุนทโร วัดไร่ป่า ธรรมาภิมุข จ.ตราด พร้อมสวดมนต์นั่งสมาธิ ก่อนรับฟังบรรยายธรรม และเลือกซื้อสินค้าเกษตรคุณภาพจากมูลนิธิวัดสวนแก้ว ตั้งแต่เวลา 13.30 - 15.30 น. เป็นต้นไป บริเวณชั้น 2 “The Hall” Convention Center สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองที่นั่ง ฟรี!.... โทร. 035-801919 ต่อ 116,127

**สำรองที่นั่งฟรี!! https://goo.gl/forms/lzCUi4KOgUZF6aRf2