PROMOTION &ACTIVITY

ชีวิตเปี่ยมสุข กับ ดร.พระมหาไพเราะ ฐิตสีโล วัดสระแก้ว จ.อ่างทอง

  • 19 เม.ย. 61
  • ชั้น 2 “The Hall” Convention Center
       ขอเชิญเหล่ากัลยาณมิตร ร่วมรับฟังบรรยายธรรม กับ ดร.พระมหาไพเราะ ฐิตสีโล วัดสระแก้ว จ.อ่างทอง "รู้ธรรมนำชีวิต" และเลือกซื้อสินค้าเกษตรคุณภาพจากมูลนิธิวัดสวนแก้ว ตั้งแต่เวลา 13.30 - 15.30 น.  บริเวณชั้น 2 “The Hall” Convention Center 

สำรองที่นั่ง ฟรี!.... โทร. 035-801919 ต่อ 116,127


**สำรองที่นั่งออนไลน์ฟรี!! https://goo.gl/forms/ZK1b8JrQuL3tLGnv2