PROMOTION &ACTIVITY

“Funny Park”

  • 5 - 16 เม.ย. 61
  • บริเวณ ลานจอดรถด้านหลัง
       กลับมาอีกครั้ง!!...กับความสนุกครั้งยิ่งใหญ่ตื่นตา ตื่นใจกับ “Funny Park” พบสวนน้ำเคลื่อนที่ใหญ่ที่สุด ภายในงานพบกับรูปแบบสระน้ำและเครื่องเล่นมากมาย เริ่มต้นความสนุกตั้งแต่วันที่ 5 - 16 เม.ย. 61 บริเวณลานจอดรถด้านหลัง