PROMOTION &ACTIVITY

"ออเจ้าล่องเรือถวายเทียน"

  • 21 ก.ค. 61
  • จองและสอบถามข้อมูลได้ที่ คุณเบนซ์ 06-1569-1932
       21 ก.ค. 61 นี้ ชวนออเจ้าแต่งกายชุดไทยสวยงาม เสริมมงคล ไหว้พระ ล่องเรือ ถวายเทียนจำนำพรรษา ณ พระอุโบสถ วัดพนัญเชิง เรือแต่ละลำจะล่องชมบรรยากาศริมสองฝั่งแม่น้ำ ได้แก่ วัดกษัตราธิราชวรวิหาร, วัดพุทไธศวรรย์, วัดขุนพรหม, วัดนางกุย, วัดท่าการ้อง และวัดพิชัยสงคราม

**ราคาเรือลำละ 39,000 บาท /30 ท่าน (รวมอาหาร,เครื่องดื่มและเทียนพรรษา)
จัดโดย สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา - ATBA 
และ บริษัทประชารัฐรักสามัคคีพระนครศรีอยุธยา(วิสาหกิจเพื่อสังคม)จำกัด

***จองและสอบถามข้อมูลได้ที่ คุณเบนซ์ 06-1569-1932***