PROMOTION &ACTIVITY

"ออเจ้าล่องเรือถวายเทียน"

  • 21 ก.ค. 61
  • จองและสอบถามข้อมูลได้ที่ คุณเบนซ์ 06-1569-1932
     ชวนออเจ้าแต่งกายชุดไทยสวยงาม เสริมมงคล ไหว้พระ ล่องเรือ ถวายเทียนจำนำพรรษา "ออเจ้าล่องเรือถวายเทียน" ในวันที่ 21 ก.ค. 61 นี้ ราคาเรือลำละ 39,000 บาท /30 ท่าน (รวมอาหาร,เครื่องดื่มและเทียนพรรษา) จัดโดย สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา - ATBA

***จองและสอบถามข้อมูลได้ที่ คุณเบนซ์ 06-1569-1932***