PROMOTION &ACTIVITY

"ชีวิตเปี่ยมสุข" กับ ดร. พระมหาบวรวิทย์ รตนโชโต

  • 19 ก.ค. 61
  • ชั้น 2 Meeting Room 3-4
       19 ก.ค. 61 นี้ ขอเชิญร่วมรับฟังบรรยายธรรม ในหัวข้อ "วางอย่างไรให้ใจเป็นกลาง" กับ ดร. พระมหาบวรวิทย์ รตนโชโต วัดรวกบางบำหรุ กรุงเทพมหานคร   และซื้อสินค้าเกษตรคุณภาพจากมูลนิธิวัดสวนแก้วในกิจกรรม "ชีวิตเปี่ยมสุข" ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

ชั้น 2 Meeting Room 3-4 สอบถามรายละเอียด และสำรองที่นั่ง ฟรี! โทร. 035-801-919 ต่อ 116,127

สำรองที่นั่งออนไลน์ฟรี : https://goo.gl/forms/9YjSxPTMCSBezrYo1