PROMOTION &ACTIVITY

"ชวนมาเที่ยวบ้านฉัน"

  • 15 - 16 ก.ย. 61
  • ชั้น 1 หน้า Food Park
       ชวนเที่ยวงาน หมู่บ้าน OTOP การจัดแสดงนิทรรศการ "ชวนมาเที่ยวบ้านฉัน" สินค้าชุมชน มากกว่า 20 ชนิด การแสดงของชุมชน เส้นทางการท่องเที่ยวชุมชน เรียนรู้วิถีชีวิตและอาหารพื้นบ้าน อาทิ ชุมชนอำเภอมหาราช ชุมชนอำเภอบางไทร ชุมชนอำเภอบางปะอิน และชุมชนอำเภอบ้านแพรก ได้ตั้งแต่วันที่ 15 - 16 ก.ย. 61 นี้  ที่ชั้น 1 หน้า Food Park