PROMOTION &ACTIVITY

“ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ของดีกำแพงเพชร”

  • 11 - 15 ต.ค. 61
  • ชั้น 1 หน้าโลตัส
       พัฒนาแหล่งท่องเที่ยววิถีไทย 1 สัมผัสวิถีชีวิต ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น “ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ของดีกำแพงเพชร” สินค้าขึ้นชื่อจากจังหวัดกำแพงเพชร ที่คัดสรรมาเพื่อคุณได้เลือกซื้อสินค้าที่คุณชอบ และเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววิถีไทย พร้อมชมการแสดงศิลปะวัฒธรรมการแสดงท้องถิ่น ได้ตั้งแต่วันที่ 11 - 15 ต.ค. 61 นี้  ที่ชั้น 1 หน้าโลตัส