PROMOTION &ACTIVITY

แถลงข่าว ประมูลหมายเลขทะเบียนรถ “กพ” ครั้งที่ 8

  • 19 พฤษภาคม 2560
  • ชั้น 1 หน้า ร้าน MK
เมื่อเร็วๆ นี้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ สนง.ขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดงานแถลงข่าว “การประมูลหมายเลขทะเบียนรถ (เลขสวย) ครั้งที่ 8 หมวดอักษร กพ” จำนวน 301 หมายเลข ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 27 - 28 พฤษภาคม 2560 ชั้น 2 “The Hall” Convention Center ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค เพื่อนำรายได้จากการประมูลเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรีพิเชียน ลิมป์หวังอยู่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, คุณตุลาวรรณ ทัพวนานต์ ขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, พล.ต.ต.สุทธิ พวงพิกุล  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, คุณสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, คุณสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ นายอำเภอพระนครศรีอยุธยา, คุณนิตยา หิรัญประดิษฐ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และคุณปพน ด่านชัยวิโรจน์ ผู้ช่วยกรรมการอำนวยการ ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ร่วมแถลงข่าว ที่ชั้น 1 หน้าร้าน MK สุกี้ ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค

PHOTO GALLERY