PROMOTION &ACTIVITY

ฝึกจิตให้ชีวิตเปี่ยมสุข

  • 15 มิถุนายน 2560
  • ชั้น 2 “The Hall” Convention Center
เมื่อเร็วๆ นี้ ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จัดกิจกรรมชีวิตเปี่ยมสุขประจำเดือนมิถุนายน โดยนำกิจกรรมการออกกำลังกายด้วย “ยางยืด” ให้เหล่ากัลยาณมิตรได้ยืดเหยียดกล้ามเนื้อ คลายปวดเมือย ซึ่งมีทีมงานจากโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา มาสาธิตและให้ความรู้ และ พระอาจารย์ธวัชชัย ธมฺมทีโป ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ บ้านวังเมือง จ.พังงา  มาทำการฝึกจิต ฝึกสมาธิ และยังแนะแนวทางการแพร่ส่วนบุญให้กับบุคคลอันเป็นที่รักอีกด้วย งานดีจัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน ทุกวันพฤหัสบดีที่ 3 ของเดือน ที่ชั้น 2 “The Hall” Convention Center ซึ่งได้รับความสนใจจากเหล่ากัลยาณมิตรจำนวนมาก