PROMOTION &ACTIVITY

"ความเข้าใจและการประยุกต์ใช้ข้อกำหนด ISO 9001 : 2015"

  • 29 กันยายน 2560
  • ชั้น 2 ห้อง Meeting Room 1
เมื่อเร็วๆนี้ ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จัดอบรม "ความเข้าใจและการประยุกต์ใช้ข้อกำหนด ISO 9001 : 2015" ให้กับ ผู้จัดการและหัวหน้าส่วน มีวิทยากรคอยให้การอบรมโดย คุณกัลยา สุขสถาพร ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ณ ชั้น 2 ห้อง Meeting Room 1

PHOTO GALLERY