PROMOTION &ACTIVITY

“ชีวิตเปี่ยมสุข”

  • 19 ตุลาคม 2560
  • ชั้น 2 “The Hall” Convention Center
อิ่มบุญ สุขกาย สบายใจกันไปทุกท่าน สำหรับกิจกรรม “ชีวิตเปี่ยมสุข” ในเดือนตุลาคม 2560 ในกิจกรรมที่จัดนี้ยังมีการสวดมนต์, นั่งสมาธิ, บริหารร่างกาย, เพื่อสุขภาพที่ดี และรับฟังการบรรยายธรรม ในหัวข้อ “สติและสมาธิในชีวิตประจำวัน” ของ ดร.ปรียงค์ เมธิโน (หลวงพ่อวิโมกข์) วัดปิปผลิวนาราม จ.ระยอง ที่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัดได้เป็นอย่างดี ที่ชั้น 2 “The Hall” Convention Center

PHOTO GALLERY