PROMOTION &ACTIVITY

ร่วมมอบเงินร่วมสนับสนุนงาน “ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี 2560”

  • 1 ธันวาคม 2560
  • ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
คุณปพน  ด่านชัยวิโรจน์ ผู้ช่วยกรรมการอำนวยการ ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ร่วมมอบเงินร่วมสนับสนุนงาน “ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี 2560” จำนวน 100,000 บาท ให้กับเหล่ากาชาด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา , คุณสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นผู้รับมอบ ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อเร็วๆ นี้