PROMOTION &ACTIVITY

อยุธยาซิตี้พาร์ค..ปันน้ำใจสู่สังคม "กระดาษหน้าที่ 3 เพื่อเพื่อนที่มองไม่เห็น ปี 2"

  • วันนี้ - 31 ต.ค. 64
  • ชั้น 1 เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์
       อยุธยาซิตี้พาร์ค..ปันน้ำใจสู่สังคม "กระดาษหน้าที่ 3 เพื่อเพื่อนที่มองไม่เห็น ปี 2" #เปิดรับบริจาคกระดาษ A4 ปฏิทินตั้งโต๊ะ ใช้แล้ว #ไม่พับ #ไม่ยับ เพื่อนำไปทำ #สมุดอักษรเบรลล์ ให้กับผู้พิการทางสายตาใช้อ่านหนังสือ และประกอบการเรียนการสอนเพื่อมอบให้ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ รับบริจาคตั้งแต่วันนี้ - 31 ตุลาคม 2564 สามารถบริจาคได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค