The HallConvention


The Hall Convention Center & Meeting Room 1-6

       ห้องประชุมสัมมนาและจัดเลี้ยง หนึ่งเดียวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (Thailand MICE Venue Standard : TMVS) 
The Hall : ประเภท สถานที่จัดงานแสดงสินค้า (Exhibition) และห้องประชุม (Meeting Room) , Meeting Room 2 – 6 : ประเภท ห้องประชุม  Meeting Room (Public / Private SECTORS) และมาตรฐานการบริหารการจัดงานอย่างยั่งยืนประเทศไทย (Thailand Sustainable Event Management Standard : TSEMS) จากสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (Thailand Convention and Exhibition Bureau : TCEB) MICE Standards Day 2021 ในรูปแบบ Virtual Event


       กว้างขวางด้วยพื้นที่การจัดงานตั้งแต่ 70 - 2,000 ตารางเมตร รองรับจำนวนผู้เข้าร่วมงานได้ 50 - 2,000 คน มีห้อง "The Hall Convention Center " สำหรับจัดสัมมนา, จัดเลี้ยงขนาดกลางและขนาดใหญ่รองรับกิจกรรมได้หลากหลายรูปแบบ อาทิ งานประชุม, งานสัมมนา, งานจัดเลี้ยง, งานแสดงสินค้า, งานเปิดตัวสินค้า, งานแต่งงาน, คอนเสิร์ต, ทอล์คโชว์, การแข่งขันกีฬาทุกประเภท และห้องสัมมนาขนาดเล็กจำนวน 6 ห้อง ได้แก่ “Meeting Room 1 – 6” พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก และยกระดับการจัดงานสัมมนารูปแบบใหม่ทันสมัย ปลอดภัย (Hybrid & Hygiene)

• ระบบลิฟต์ขนส่ง รับน้ำหนักได้กว่า 3,000 กิโลกรัม
• ระบบสาธารณูปโภค น้ำ, ไฟ
• ที่จอดรถสะดวกสบายกว่า 3,000 คัน

• ระบบรักษาความปลอดภัย
• มีสินค้าและร้านค้าบริการกว่า 500 ร้านค้า


พร้อมให้บริการจัดงานปลอดภัย อุ่นใจแบบ New Normal ด้วยมาตรการเข้ม รักษาความปลอดภัย ห่วงใยสุขภาพ

มาตรการสถานที่จัดงาน

• เจ้าหน้าที่ / พนักงานบริการ สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาการให้บริการ
• สถานที่ / ห้อง ที่ใช้ในการจัดงาน รวมถึงห้องสุขา มีระบบระบายอากาศถ่ายเทที่ดี
• ทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ บริเวณที่มีการสัมผัสบ่อยครั้ง อาทิ โต๊ะ, ที่จับประตู, ลิฟต์, ราวบันไดเลื่อน, พื้นห้อง และห้องสุขา เป็นต้น
• มีป้ายประชาสัมพันธ์ / แนะนำการป้องกันการติดเชื้อ เพื่อให้ผู้ใช้บริการตระหนักถึงความสำคัญ บริเวณพื้นที่จัดงานอย่างชัดเจน
• จัดเจ้าหน้าที่สำรวจหน้างาน การปฏิบัติงานของผู้จัดงานอย่างเข้มงวดตลอดการจัดงาน


มาตรการผู้จัดงาน

• ผู้จัดงานต้องมีแบบฟอร์มตรวจสอบประวัติผู้เข้างานเกี่ยวกับข้อมูลการเดินทางและบุคคลใกล้ชิด
• ผู้จัดงานต้องจัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย เพื่อตรวจสอบอุณหภูมิผู้เข้างาน ก่อนเริ่มงานทุกครั้ง เพื่อป้องกันและเพิ่มการเฝ้าระวัง
• ผู้จัดงานร่วมมือกับศูนย์การค้าฯ จัดเตรียมความพร้อมหากพบผู้มีอาการเสี่ยง ให้ประสานงานกับหน่วยงานทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องต่อไป
• ผู้จัดงานสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาให้บริการ
• มีจุดบริการล้างมือ เจลหรือแอลกอฮอล์ ให้ครอบคลุมพื้นที่การจัดงาน
• จัดการเว้นระยะ 1 เมตร (Social Distancing) บริเวณจุดสำคัญหลักในการจัดงาน และควบคุมจำนวนผู้ร่วมงานไม่ให้เกิดการแออัด
• งดการสัมผัสร่วม กรณีมีการใช้อุปกรณ์ร่วมกัน ให้จัดเตรียมจุดแยกเฉพาะให้ชัดเจนเป็นสัดส่วน อาทิ จุดลงทะเบียน ใช้ระบบสแกน QR Code “ไทยชนะ” เป็นต้น


มาตรการผู้เข้าร่วมงาน

• ล้างมือด้วยน้ำยาหรือเจลแอลกอฮอล์สม่ำเสมอ
• สวมใส่หน้ากากอนามัย ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมงาน
• เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1 เมตร (Social Distancing)
• ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด


Capacity
 

แบบปกติ

ห้อง ขนาด ความจุ
(ตรม.) เธียเตอร์ (ที่นั่ง) คลาสรูม (ที่นั่ง) จัดเลี้ยง (โต๊ะ)
"The Hall" A+B 2,000 1,500 600 150-200
"The Hall" A 1,000 750 300 60-70
"The Hall" B 1,000 750 300 60-70
Meeting Room 1 56 - - -
Meeting Room 2 82 110 50 8
Meeting Room 3 285 250 168 54
Meeting Room 4 150 176 100 18
Meeting Room 5 75 70 16 -
Meeting Room 6 75 70 14 -


 
แบบ New Normal

ห้อง ขนาด ความจุ
(ตรม.) เธียเตอร์ (ที่นั่ง) คลาสรูม (ที่นั่ง) จัดเลี้ยง (โต๊ะ)
"The Hall" A+B 1800 - 306 -
"The Hall" A 900 - - -
"The Hall" B 900 - - -
Meeting Room 1 56 - 10 -
Meeting Room 2 90 - 15 -
Meeting Room 3 160 - 45 -
Meeting Room 4 80 - 25 -
Meeting Room 5 80 - 10 -
Meeting Room 6 - - 12 -

 

สนใจเช่าพื้นที่ติดต่อ แผนกบริหารพื้นที่ โทร. 080-995-6050 หรือ 0-3580-1919 ต่อ 146, 257

PHOTO GALLERY