CAREERS

ร่วมเป็นครอบครัวเดียวกับเรา

หากคุณคือคนหนึ่งที่มีใจรักงานบริการ และอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวอยุธยาซิตี้พาร์ค และเติบโตไปด้วยกัน

บริษัท คลองสวนพลู จำกัด คือผู้นำด้านการให้บริการศูนย์การค้าขนาดใหญ่และทันสมัยที่สุดในภาคกลางตอนบน กว่า15 ปีที่เราคือศูนย์กลางความสุขของคนอยุธยาและจังหวัดข้างเคียง

เราให้ความสำคัญกับคนภายในองค์กร ที่นี้ เราเชื่อว่า "คน" คือสิ่งสำคัญที่จะขับเคลื่อนเราสู่ความสำเร็จ เพราะถ้า คน ที่ให้บริการมีความสุข เปี่ยมด้วยรอยยิ้มจากความจริงใจ เราก็จะส่งมอบความสุขนั้น แก่ลูกค้าได้อย่างเต็มที่ และเต็มใจ

ที่สำคัญเรายังมุ่งเน้นที่จะพัฒนาบุคลากรของเราตลอดเวลา ให้คุณเติบโตอย่างสร้างสรรค์ไปกับเราอย่างมีความสุขทั้งตัวคุณเองและครอบครัวต่อไป

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวใหญ่กับเรา อยุธยาซิตี้พาร์ค

ผู้จัดการแผนกออกแบบและตกแต่ง
หัวหน้าส่วนขายคอนเวนชั่น
หัวหน้าส่วนจัดเลี้ยง
เจ้าหน้าที่บริหารงานเช่า
เจ้าหน้าที่บริหารพื้นที่
เจ้าหน้าที่ขายคอนเวนชั่น
เจ้าหน้าที่จัดเลี้ยง
เจ้าหน้าที่กิจกรรมการตลาด
เจ้าหน้าที่การตลาดองค์กร
เจ้าหน้าที่ออกแบบ
เจ้าหน้าที่ตกแต่ง
เจ้าหน้าที่บัญชี
ช่างเทคนิค
เจ้าหน้าที่สนับสนุนกิจกรรม