PROMOTION &ACTIVITY

 • 8 ธันวาคม 2564
 • พิธีบวงสรวงไหว้ครูมวยไทยก่อนเริ่มการประกวดคีตะมวยไทย "กรุงศรีคีตะมวยไทย 2021"

  วันนี้ที่ชั้น 2 The Hall ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (กรุงเก่า) จัดพิธีบวงสรวงไหว้ครูมวยไทยก่อนเริ่มการประกวดคีตะมวยไทย "กรุงศรีคีตะมวยไทย 2021" นำโดย ครูจรัสเดช อุฤทธิ์ ครูปูชนียบุคคล สำนักงานการกีฬามวย เป็นผู้ทำพิธี โดยมี นางสรัลพัชร ประโมทะกะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายเทวพงศ์พันธ์ เมืองยม ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายวิรัติ แข็งขัน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายแพทย์เศกสรรค์ ชวนะดีเลิศ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัย นายทินกร ลิมปนสุทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าวังน้อย และดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ร่วมในพิธี

 • 25 พฤศจิกายน 2564
 • เสวนา “ไมซ์กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และการสร้างการรับรู้โครงการประชุมเมืองไทยปลอดภัยกว่า” เพื่อให้ผู้ประกอบการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) และศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จัดกิจกรรม “ไมซ์กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และการสร้างการรับรู้โครงการประชุมเมืองไทยปลอดภัยกว่า” เพื่อให้ผู้ประกอบการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เห็นประโยชน์จากการร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดในธุรกิจการจัดประชุม การท่องเที่ยว งานแสดงสินค้าและนิทรรศการ หรือ อุตสาหกรรมไมซ์ (MICE) โดยมี นายสราญโรจน์ สุทัศน์ชูโต ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร สสปน. คุณมานัส ทรัพย์มีชัย ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ร่วมเสวนา

 • 20 พฤศจิกายน 2564
 • พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส “Ayutthaya Sport Tourism Table Tennis Championships 2021”

  นางสรัลพัชร ประโมทะกะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส “Ayutthaya Sport Tourism Table Tennis Championships 2021” โดยมี นายวิรัติ แข็งขัน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายแพทย์เศกสรรค์ ชวนะดีเลิศ ผู้อำนวยการโรงบาลอุทัย พันจ่าอากาศเอกสุวัฒน์ สรรพโกศลกุล รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา และนางสมาภรณ์ ครุฑธา ผู้จัดการแผนกการตลาด ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ร่วมพิธี ณ ชั้น 2 The Hall ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค

 • 9 พฤศจิกายน 2564
 • “ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการ Factory Sandbox จ.พระนครศรีอยุธยา”

  นายสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี “ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการ Factory Sandbox จ.พระนครศรีอยุธยา” ระหว่างสถานประกอบกิจการ สถานพยาบาล และสำนักงานประกันสังคม โดยมี นางสาวอำพันธ์ ธุววิทย์ คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นางสาวไพลิน จินดามณีพร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม นางพจนารถ สุทธิพร ประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายยุทธนา วรรณโพธิ์กลาง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนสถานประกอบการ และสถานพยาบาล ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ Meeting Room 4 ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค

 • 8 พฤศจิกายน 2564
 • สำรวจมาตรการ​ป้อง​กัน​และ​ควบคุม​โรคติดเชื้อไวรัส Covid-19 ​ร้านค้าภายในศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค

  ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ให้การต้อนรับคุณธนัช อัมวงษ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองอโยธยา คุณสศิธร รื่นเวช หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คุณบุษบา จิตบรรจง เจ้าพนักงานสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่จากเทศบาลเมืองอโยธยา ในการลงพื้นที่สำรวจมาตรการ​ป้อง​กัน​และ​ควบคุม​โรคติดเชื้อไวรัส Covid-19 ​ร้านค้าภายในศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค โรงภาพยนตร์อยุธยาซิตี้พาร์คซีนีเพล็กซ์ โลตัส และโรบินสัน ซึ่งทางศูนย์การค้าฯ และผู้ประกอบการ ได้รับฟังคำแนะนำและปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยเชิงรุกขั้นสูงสุด