PROMOTION &ACTIVITY

 • 25 พฤศจิกายน 2565
 • ร่วมแสดงความยินดีกับทาง ผู้ว่าราชการจังหวัด และรองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ

  ทีมผู้บริหารศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค นำโดย คุณปภพ ด่านชัยวิโรจน์, คุณปภาวี ด่านชัยวิโรจน์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ ดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด เข้าพบและร่วมพูดคุยกับท่านนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัด และ ท่านกกชัย  ฉายรัศมีกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ในโอกาสที่ท่านมาบริหารดูแลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ ศาลากลางจังหวัดฯ

 • 23 พฤศจิกายน 2565
 • "อยุธยาซิตี้พาร์ค ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 65"

  "อยุธยาซิตี้พาร์ค ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 65" ทำการซักซ้อมขั้นตอนการอพยพหนีไฟ และการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง  ให้กับเจ้าหน้าที่ของศูนย์การค้าฯ, พนักงานร้านค้า ให้มีความเข้าใจและเตรียมพร้อมหากเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้น โดยมี  คุณสาธิต เต่าทอง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทรัพย์สิน เป็นผู้สั่งการควบคุมภาวะฉุกเฉิน และได้รับเกียรติจากคุณประทีป ฉากภาพ ครูฝึกดับเพลิงขั้นพื้นฐาน มาทำการฝึกซ้อม ณ  ลานจอดรถหน้า ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค

 • 5 พฤศจิกายน 2565
 • พิธีเปิดงาน “อยุธยาไนท์รัน 2022”

  ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ร่วมสนับสนุนงาน “หอการค้า อยุธยาไนท์รัน 2022” โดยมี คุณปภพ ด่านชัยวิโรจน์ ,คุณปพน ด่านชัยวิโรจน์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, ดร.สมพล  รัตชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเปิดงาน พร้อนนำน้ำดื่มร่วมแจกให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน และนักวิ่งที่วิ่งระยะทาง 3, 5 และ 10 กิโลเมตร

 • 2 พฤศจิกายน 2565
 • “อยุธยาซิตี้พาร์ค สนับสนุนการศึกษา สร้างบุคลากรคุณภาพ”

  รองศาสตราจารย์ ดร.วิณัฏฐา แสงสุข คณะบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค แลกเปลี่ยนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษา ร่วมสนับสนุนและพัฒนานักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ให้มีความเชี่ยวชาญตามสาขาวิชาชีพที่ถนัด พร้อมเข้าฝึกปฏิบัติการจริงที่ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค สู่การเป็นบัณฑิตคุณภาพ

 • 23 ตุลาคม 2565
 • อยุธยาซิตี้พาร์ค อิ่มบุญร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดกะสังข์

  คุณณรงค์ ด่านชัยวิโรจน์ ประธานกรรมการบริหาร และคุณปราณี ด่านชัยวิโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดกะสังข์ ต.ธนู อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อนำรายได้สมทบทุนในการบูรณะปฏิสังขรณ์อุโบสถของวัดที่ทรุดโทรม เป็นจำนวน 291,999 บาท ทั้งนี้ขออนุโมทนาบุญให้กับเหล่ากัลยาณมิตร เจ้าของร้านค้า และลูกค้าที่มาใช้บริการภายในศูนย์การค้าฯ ที่ร่วมทำบุญในครั้งนี้

 • 18 ตุลาคม 2565
 • “อยุธยาซิตี้พาร์ค ลงพื้นที่ลุยช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมอยุธยา”

  เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2565 ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ร่วมก้บ สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ลงพื้นที่นำถุงยังชีพ และน้ำดื่มอยุธยาซิตี้พาร์ค เพื่อช่วยเหลือและให้กำลังใจกับพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วมใน 3 อำเภอของผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 • 14 ตุลาคม 2565
 • มอบน้ำดื่มช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม ร่วมมอบน้ำดื่มช่วยเหลือวังช้างอยุธยา แลเพนียด

  ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ปันน้ำใจมอบน้ำดื่มช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม ร่วมมอบน้ำดื่ม จำนวน 1,008 ขวด เพื่อช่วยเหลือวังช้างอยุธยา แลเพนียด เนื่องจากประสบอุทกภัยน้ำท่วม โดยมี ดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค นำมอบให้กับ คุณลายทองเหรียญ มีพันธุ์ ผู้อำนวยการวังช้างอยุธยา แลเพนียด และสัตวแพทย์หญิงลาดทองแท้ มีพันธุ์ สัตวแพทย์ประจำวังช้างอยุธยา แลเพนียด เป็นผู้รับมอบ ณ วังช้างอยุธยา แลเพนียด