PROMOTION &ACTIVITY

 • 15 กรกฏาคม 2564
 • “อยุธยาซิตี้พาร์ค สนับสนุนน้ำดื่ม รพ.สนาม อ.บางปะอิน”

  ดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด และเจ้าหน้าที่ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มจำนวนกว่า 2,000 ขวด มอบให้แก่โรงพยาสนามแห่งที่ 3 ณ หอประชุมอำเภอบางปะอิน (หลังเก่า) องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้ป่วยโควิด-19 และบุคลากรทางการแพทย์ โดยมี คุณอภิรักษ์ วัฒนวิกกิจ สาธารณสุขอำเภอบางปะอิน เป็นผู้แทนรับมอบ

 • 14 กรกฏาคม 2564
 • “อยุธยาซิตี้พาร์ค ส่งกำลังใจให้โรงพยาบาลอุทัยต่อเนื่อง”

  ดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด และเจ้าหน้าที่ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มจำนวนกว่า 1,000 ขวด มอบให้แก่โรงพยาบาลอุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้ป่วยโควิด-19 และบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน โดยมี นายแพทย์เศกสรรค์ ชวนะดีเลิศ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัย เป็นผู้แทนรับมอบ

 • 7 กรกฏาคม 2564
 • “อยุธยาซิตี้พาร์ค ร่วมเป็นกำลังใจให้โรงพยาบาลวังน้อย”

  ดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด และเจ้าหน้าที่ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มจำนวนกว่า 1,000 ขวด มอบให้แก่โรงพยาบาลวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้ป่วยโควิด-19 และบุคลาการทางการแพทย์ทุกท่าน โดยมี คุณธิทัย สัจจาวงศ์วณิชย์ เภสัชกรชำนาญการพิเศษ รักษาการตำแหน่งนักจัดการทั่วไปชำนาญการ โรงพยาบาลวังน้อย เป็นผู้แทนรับมอบ

 • 28 มิถุนายน 2564
 • ร่วมสมทบทุนให้กับโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์

  คุณณรงค์ ด่านชัยวิโรจน์ ประธานคณะกรรมการบริหาร คุณปราณี ด่านชัยวิโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ร่วมสมทบทุนให้กับโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 500,000 บาท โดยมี นพ.โชคชัย  ลีโทชวลิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาล มารับมอบ ณ ตึกพุทไธศวรรย์ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

 • วันนี้เป็นต้นไป
 • Realme Shop พร้อมเปิดให้บริการแล้ว

  ดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด คุณโสภา พงษ์จะโปะ ผู้จัดแผนกการบริหารงานเช่า ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับร้าน Realme Shop โดยมีคุณกัลยรัตน์ ศรวณีย์ ผู้บริหาร ห้างหุ้นส่วน แพลตตินั่ม แกดเจ็ต จำกัด คุณวีระ Regional Director คุณพิมพ์นภัส บุญโสภณมนัส Brand Shop Manager และคุณอัญมณี Assistant Service Manager รับมอบช่อดอกไม้

 • 11 มิถุนายน 2564
 • ตรวจประเมินเพื่อต่ออายุการรับรองมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (TMVS)

  ดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ให้การต้อนรับ คุณสุคนธวรรณ หวานแก้ว หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน และคุณจุรีพร บุญ-หลง ผู้ตรวจประเมินจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ในการลงพื้นที่ตรวจประเมินเพื่อต่ออายุการรับรองมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (TMVS) ประเภทสถานที่จัดกิจกรรมพิเศษ (Special Event Venue) ณ Event Park A ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล จากสำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (TCEB)