PROMOTION &ACTIVITY

 • 5 มกราคม 2564
 • ตรวจสอบมาตรการความรักษาความปลอดภัยการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 ภายในศูนย์การค้าฯ

  ดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ให้การต้อนรับนายอุดม ขำมี สาธารณสุขอำเภอพระนครศรีอยุธยา,  นายประทีป ฉากภาพ ปลัดเทศบาลเมืองอโยธยาและเจ้าหน้าที่, เจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรพระนครศรีอยุธยา เข้ามาตรวจสอบมาตรการความรักษาความปลอดภัยการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19  ภายในศูนย์การค้าฯ , ตรวจสอบการปิดให้บริการของร้านค้าตามคำสั่งของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา,  โรงภาพยนตร์อยุธยาซิตี้พาร์คซีนีเพล็กซ์, ร้านค้าภายในเทสโก้ โลตัส พร้อมให้คำแนะนำมาตรการของการจัดกิจกรรมอื่นๆ ต่อไป

 • 25 ธันวาคม 2563
 • ตรวจติดตามการดำเนินงานมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข

  นายอุดม ขำมี สาธารณสุขอำเภอพระนครศรีอยุธยา นายทวีศักดิ์ เมธีดล รองนายกเทศมนตรีเมืองอโยธยา นางวิรดา วัฒนกาล หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลเมืองอโยธยา นางสศิธร รื่นเวช หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองอโยธยา ร้อยตำรวจเอก สุพรรณ เจริญอินทร์ ร้อยตำรวจเอก มิตรสัน โพธิ์ขาว รองสารวัตรป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรพระนครศรีอยุธยา และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานเทศกิจ งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาลเมืองอโยธยา ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้มาใช้บริการร้านเครื่องเล่นเด็ก ร้านเกมส์ ศูนย์อาหาร ที่ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน และเทสโก้ โลตัส พร้อมประชาสัมพันธ์รณรงค์ร้านค้าและผู้มาใช้บริการให้ปฏิบัติตนในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยมี ดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ให้การต้อนรับ

 • 24 ธันวาคม 2563
 • ร่วมมอบกระดาษหน้าที่ 3 ให้กับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

  คุณปภาวี ด่านชัยวิโรจน์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค พร้อมด้วย คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์การค้าฯ ร่วมมอบกระดาษหน้าที่ 3 กระดาษ A4 จำนวน 125 กิโลกรัม, กระดาษ A4 สี จำนวน 10 กิโลกรัม, นิตยสารจำนวน 365 กิโลกรัม ปฏิทินจำนวน 1,950 เล่ม เพื่อจัดทำหนังสืออักษรเบรลล์สำหรับผู้พิการทางสายตา และเยี่ยมชมมูลนิธิฯ โดยมี คุณณัฏฐา มะระกานนท์ กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นผู้รับมอบ

 • 15 ธันวาคม 2563
 • พิธีทำบุญประจำปี 2563

  คุณณรงค์ ด่านชัยวิโรจน์ นายกเทศมนตรีเมืองอโยธยาและประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค พร้อมด้วยคุณปราณี ด่านชัยวิโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จัดพิธีทำบุญประจำปี 2563 เพื่อความเป็นสิริมงคล ซึ่งทางศูนย์การค้าฯ ได้นิมนต์ พระครูปลัดสุวัฒนบัณฑิตคุณ หรือ ดร.พระมหาไพเราะ ฐิตสีโล เจ้าอาวาสวัดสระแก้ว ต.บางเสด็จ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง มาเจริญพระพุทธมนต์ชัยคาถา และเมตตารับมอบปัจจัยจำนวน 200,000 บาท เพื่อสนับสนุนเป็นทุนการศึกษา สนับสนุนกองทุนต่างๆ ของวัดสระแก้ว พร้อมบริจาคสิ่งของ ทั้งเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆ เพื่อมอบให้กับเด็กด้อยโอกาสในสถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าและยากจนวัดสระแก้ว โดยมีคณะผู้บริหารศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ผู้บริหารห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาอยุธยา เจ้าหน้าที่ แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน ร่วมงาน ชั้น 2 หน้า The Hall Ayutthaya City Park

 • 25 พฤศจิกายน 2563
 • "นัดพบ Co-Payment" โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่ สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ "รัฐช่วยจ่าย เอกชนช่วยจ้าง" จ่ายคนละครึ่ง

  ภาพบรรยากาศงาน "นัดพบ Co-Payment" โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่ สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ "รัฐช่วยจ่าย เอกชนช่วยจ้าง" จ่ายคนละครึ่ง โดยมี คุณสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย คุณณัชชารีย์ ศิรกิตติวรพงษ์ จัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี รักษาราชการแทน จัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, คุณรัตนา ทองกลับ แรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, คุณพจนารถ สุทธิพร ประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, คุณจารึก ดาดี ผู้จัดการแผนกบริหารพื้นที่ ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค หัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนสถานประกอบการร่วมในพิธีเปิด