PROMOTION &ACTIVITY

 • 2 เมษายน 2564
 • ตรวจประเมินตามมาตรฐานความปลอดภัย ด้านสุขอนามัย Amazing Thailand Safety and Health Administration : SHA

  สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดย คุณทิพวรรณ​ หมื่นสุข​ นักวิเคราะห์​นโยบายและแผนปฏิบัติการ คุณศนิ​ กสิพันธ์ คุณพิสิทธิ​ศักดิ์​ คำวรรณ และคุฯณัฐกุล วิภูษิตสมบูรณ์ เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ลงพื้นที่ตรวจประเมินตามมาตรฐานความปลอดภัย ด้านสุขอนามัย Amazing Thailand Safety and Health Administration : SHA ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานอย่างเคร่งครัด ยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ใช้บริการ ณ ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค

 • 9 มีนาคม 2564
 • เปิดสาขาใหม่ VIVO Bands Shop

  ดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด และคุณโสภา พงษ์จะโปะ ผู้จัดการบริหารงานเช่า ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ร่วมแสดงความยินดี กับ VIVO Bands Shop เนื่องในโอกาสเปิดสาขาใหม่ ที่ชั้น 1 ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค

 • 8 มีนาคม 2564
 • อบรมหลักสูตร "สุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการด้านอาหารและผู้สัมผัสอาหาร"

  ดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมหลักสูตร "สุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการด้านอาหารและผู้สัมผัสอาหาร" โดยมี คุณประทีป ฉากภาพ ปลัดเทศบาลเมืองอโยธยา คุณกรรณิการ์ มหาวิจิตร ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองอโยธยา คุณวิมล เลาหภิชาติชัย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ คุณสุเทพ เทพแจ่มใจ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ และคุณสันติ โฉมยงค์ เภสัชกรชำนาญการ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, เทศบาลเมืองอโยธยา, ผู้ประกอบกิจการ และผู้สัมผัส ร่วมเปิดการอบรม

 • 23 กุมภาพันธ์ 2564
 • เปิดงาน “เมืองมรดก ยกระดับภูมิปัญญาไทย สู้ภัยโควิด สนุกกับ ช้อป ชิม ชิลล์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”

  นางสรัลพัชร ประโมทะกะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “เมืองมรดก ยกระดับภูมิปัญญาไทย สู้ภัยโควิด สนุกกับ ช้อป ชิม ชิลล์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” โดยมี นายกิจจา ทองแดง พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางกาญจนา ชมมี พาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค พร้อมด้วย ประธานโอทอปพระนครศรีอยุธยา และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธี บริเวณ Event Park ลานจอดรถด้านหลัง ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค

 • 12 กุมภาพันธ์ 2564
 • ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค นำขบวนแห่มังกรทอง คณะเชิดสิงโต เดินรอบศูนย์การค้าฯ

  ดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค นำขบวนแห่มังกรทอง คณะเชิดสิงโต เดินรอบศูนย์การค้าฯ เพื่อมอบวัตถุมงคลตามความเชื่อของชาวจีนให้แก่ผู้ประกอบการร้านค้ากว่า 500 ร้านค้า เนื่องในเทศกาลตรุษจีนปีวัวทอง เสริมสิริมงคลแก่ชีวิต ค้าขายร่ำรวย มั่งคั่ง เฮง เฮง ต้อนรับปีใหม่จีน

 • 11 กุมภาพันธ์ 2564
 • ไหว้พระพรหม เพื่อเสริมสิริมงคลในเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2564

  คุณณรงค์ ด่านชัยวิโรจน์ ประธานคณะกรรมการบริหาร, คุณปราณี ด่านชัยวิโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์การค้าฯ ร่วมไหว้พระพรหม เพื่อเสริมสิริมงคลในเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2564 และร่วมงาน “สักการะเทพเจ้า เสริมมงคล เพิ่มรัก ตรุษจีน” ซึ่งทางศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ร่วมกับ สภาศิลปินส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ได้อัญเชิญรูปเหมือนเทพเจ้าจีนมาประดิษฐาน ณ บริเวณชั้น 2 ข้างโรงภาพยนตร์อยุธยาซิตี้พาร์คซีนีเพล็กซ์ ระหว่างวันที่ 11-21 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้สักการะบูชา ขอพร รับทรัพย์ สมความปรารถนาในความรัก เสริมสิริมงคลแก่ชีวิต ให้โชคดีตลอดปีวัวทอง

 • 10 กุมภาพันธ์ 2564
 • “ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค พร้อมใจช่วยเหลือวัดพระบาทน้ำพุ”

  คุณณรงค์ ด่านชัยวิโรจน์ ประธานคณะกรรมการบริหาร,  คุณปราณี ด่านชัยวิโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของศูนย์การค้าฯ   ได้นิมนต์ พระราชวิสุทธิประชานาถ (ท่านเจ้าคุณอลงกต ติกฺขปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี มาฉันท์ภัตตาหารเพลภายในศูนย์การค้าฯ เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนถึงเทศกาลตรุษจีน และร่วมสมทบทุนถวายจตุปัจจัยเพื่อนำไปใช้ในการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีที่รอการรักษา และเด็กกำพร้าที่ได้รับผลกระทบจากอาการป่วยของบิดามารดา เป็นจำนวนเงิน  200,000 บาท , ถวายข้าวสารอาหารแห้ง เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค และอื่นๆ ที่ผู้มีจิตศรัทธานำมาบริจาคกับทางศูนย์การค้าฯ ในงานชีวิตเปี่ยมสุข ตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 อีกด้วย ชั้น 2 ห้อง Meeting Room 3