PROMOTION &ACTIVITY

ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป เวลา 10.00-20.00 น.

  • ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน เป็นต้นไป
  • ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค
       ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค เรียนแจ้งท่านผู้มีอุปการะคุณทุกท่านทราบว่า วันที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป เราพร้อมเปิดให้บริการแล้ว ตั้งแต่เวลา 10.00-20.00 น. (หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง)

ร้านค้าที่เปิดให้บริการ แบบมีเงื่อนไข

• ร้านอาหาร, Food Collection, มุมเพลิน นั่งรับประทานอาหารได้ โดยจำกัดจำนวนที่ 50% งดดื่มแอลกอฮอล์ภายในร้าน
• คลินิกเวชกรรมเสริมความงาม จำหน่ายเฉพาะสินค้าเท่านั้น
• ร้านเสริมสวย,ตัดผมหรือแต่งผม ตัดได้เฉพาะผม ไม่เกิน 1 ชั่วโมง
• ร้านนวด บริการนวดเฉพาะเท้าเท่านั้น และต้องนัดหมายล่วงหน้า

ร้านค้าที่ยังปิดบริการ

• สถาบันการศึกษา We by The Brain, BVG GYM, โรงเรียนดนตรียามาฮ่า
• อยุธยาซิตี้พาร์คซินีเพล็กซ์
• Fitnow Fitness, City Arena
• Kidzoona, Fun Pavilion, Mini World
• ตู้เกมส์, เก้าอี้นวด
• The Hall/ Meeting Room

ทั้งนี้ขอความร่วมมือทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการเพื่อความปลอดภัยขั้นสูง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านด้วยดี


#รักอยุธยารักบ้านเรา #อยุธยาซิตี้พาร์คห่วงใยคุณ