PROMOTION &ACTIVITY

ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 10.00-20.00 น.

  • ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2564
  • ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค
       ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค เรียนแจ้งท่านผู้มีอุปการะคุณทุกท่านทราบว่า วันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2564 เราเปิดให้บริการแล้ว ตั้งแต่เวลา 10.00-20.00 น. (หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง)

       โรบินสัน:จันทร์-ศุกร์ เวลา 11.00-20.00 น.
                 : เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00-20.00 น.
       Lotus’s: เวลา 09.00-22.00 น

ร้านค้าที่เปิดให้บริการ แบบมีเงื่อนไข

• ร้านอาหาร, Food Collection, มุมเพลิน นั่งรับประทานอาหารได้ โดยจำกัดจำนวนที่ 50% งดดื่มแอลกอฮอล์ภายในร้าน
• คลินิกเวชกรรมเสริมความงาม จำหน่ายเฉพาะสินค้าเท่านั้น
• ร้านเสริมสวย,ตัดผมหรือแต่งผม ตัดได้เฉพาะผม ไม่เกิน 1 ชั่วโมง
• ร้านนวด บริการนวดเฉพาะเท้าเท่านั้น และต้องนัดหมายล่วงหน้า

ร้านค้าที่เปิดบริการเพิ่มเติม

• สถาบันการศึกษา We by The Brain, BVG GYM
• โรงภาพยนตร์อยุธยาซิตี้พาร์คซินีเพล็กซ์
• Fitnow Fitness

ทั้งนี้ขอความร่วมมือทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการเพื่อความปลอดภัยขั้นสูง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านด้วยดี


#ความสุขคู่อยุธยา