PROMOTION &ACTIVITY

เชิญร่วมทำบุญสมทบทุนและบริจาคสิ่งของถวายวัดพระบาทน้ำพุ

  • วันนี้ - 14 ธ.ค. 64
  • ชั้น 1 เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์
       ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค เชิญชวนทุกท่าน ร่วมทำบุญสมทบทุนและบริจาคสิ่งของกับพระราชวิสุทธิประชานาถ (อลงกต ติกฺขปญโญ) เจ้าอาวาส วัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี โดยขอรับเฉพาะของใหม่เท่านั้น อาทิ ขนมปีบ ข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่องปรุงอาหาร แป้ง สบู่ ผ้าเช็ดตัว อุปกรณ์รักษาพยาบาล ยารักษาโรค เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อ HIV

      เปิดรับบริจาค ตั้งแต่วันนี้ถึง 14 ธันวาคม 2564
      ณ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1