PROMOTION &ACTIVITY

"สินค้าภาคกลาง สุดยอดของดี วิถี NEW NORMAL"

  • 26 - 30 พ.ย. 64
  • Event Park ลานจอดรถด้านหลัง
       สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ชวนชิมช้อปของดีของอร่อย "สินค้าภาคกลาง สุดยอดของดี วิถี NEW NORMAL" สินค้า OTOP สินค้าเกษตร สินค้า GI สินค้าคุณภาพภาคกลาง ชมการแสดงดนตรีโฟล์คซองทุกวัน อาหารเลิศรสหลากหลาย อร่อยถูกใจ และกิจกรรมอีกมากมายตลอดการจัดงาน

เริ่ม 26 - 30 พฤศจิกายน 2564 ชั้น 1 หน้าโลตัส อยุธยาซิตี้พาร์คกิจกรรภายในงาน
 
26 พ.ย. 64 : ชมสาธิตทำขนม (สำรับไทย) โดย อาจารย์เผือก ร้านขนมไทยไกลหวาน


 
27 พ.ย. 64 : พบกับ คุณสรยุทธ อังคณานุกิจ อาจารย์ส. วิทยากรสอนขายออนไลน์


 
28 พ.ย. 64 : ถ่ายทอดประสบการณ์ การขายสินค้าออนไลน์ กับ "เอี๊ยม" วรรษพร วัฒนากุล


 
29 พ.ย. 64 : ให้ความรู้ "การซื้อขายสินค้า ชำระเงินผ่านระบบดิจิทัล" โดยธนาคารออมสิน


 
30 พ.ย. 64 : สาธิตจักสาน เส้นพลาสติก โดยร้านเอมอร ตะกร้าสาน อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา

PHOTO GALLERY