PROMOTION &ACTIVITY

"Fantastic Balloon Carnival"

  • 18 - 30 ม.ค. 65
  • ชั้น 1 แกรนด์ฮอลล์
       ช้อปเพลิน เดินชิล "Fantastic Balloon Carnival" ช้อปกับสินค้าแฟชั่นช้อปจุใจ หลากหลายสินค้าโดนใจ และอาหาร เครื่องดื่มจากร้านดัง อีกมากมาย

วันที่ 18 - 30 มกราคม 2565 บริเวณ ชั้น 1 แกรนด์ฮอลล์ ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค

PHOTO GALLERY