PROMOTION &ACTIVITY

“ตุ๊กตากอดอุ่นปี 4”

  • 14 ก.พ. - 30 มิ.ย. 65
  • ชั้น 1 เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์
       อยุธยาซิตี้พาร์ค ปันน้ำใจสู่สังคม เปิดรับบริจาคตุ๊กตาทั้งมือ 1 และมือ 2 ในโครงการ “ตุ๊กตากอดอุ่นปี 4” เพื่อส่งมอบตัวแทนความรักโอบกอดน้อง ผู้ด้อยโอกาส ร่วมส่งความสุขและแสดงพลังแห่งการให้

สามารถบริจาคตุ๊กตาได้ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ – 30 มิถุนายน 2565
เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค

PHOTO GALLERY