PROMOTION &ACTIVITY

Ayutthaya City Park Cover Dance 2022

 • วันนี้ - 11 ธ.ค. 65
 • ชั้น 2 “The Hall”
       ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ประกาศข่าวดี...เหล่า K-pop Cover Dancer ทั้งหลายเตรียมตัว ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวดเต้น Ayutthaya City Park Cover Dance 2022 “ On The Stage “ เปิดรับสมัครให้เหล่านักเต้นผู้หลงใหลในสไตล์เพลง เเละแฟชั่น เกาหลี ( K-Pop ) ทั่วประเทศชิงเงินรางวัลกว่า 50,000 บาท
สุดพิเศษ Special Live Opening สุด Exclusive จากหนุ่มๆบอยเเบนด์วง Z22
ศิลปินจากค่าย Ajintai Entertainment
 

เริ่มเปิดรับสมัครเเล้วตั้งแต่ วันนี้ - 5 ธันวาคม 2565 นี้ 

โดยกิจกรรมจะเเบ่งออกเป็นสองวันได้แก่
 • 10 ธ.ค. 65 : Workshop Day : จากกรรมการสามท่าน
 • 11 ธ.ค. 65 : Competition Day 
สถานที่ On the Stage ชั้น 2 "The Hall" Ayutthaya City Park

ใบสมัคร : https://citly.me/XBYiq
สอบถามรายละเอียดได้ที่ : Line@: http://lin.ee/pPUWWHE
สอบถามเพิ่มเติม : 082-114-5257 (คุณบลู), 087-349-3948 (คุณซอ)


#ayutthayacitypark #kbattle #kpop #coverdance


เงื่อนไขและคุณสมบัติผู้เข้าประกวด

1. แข่งขันเป็นทีม 1 ทีม 3 - 12 คน (ชาย/ หญิง หรือผสม)
2. เป็นนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป อายุระหว่าง 13 – 30 ปี
3. แข่งขันโดยใช้เพลงของศิลปินที่ Cover กี่เพลงก็ได้แต่ต้องอยู่ภายในเวลา 5 นาที ผู้เข้าแข่งขันต้องจัดเตรียมเพลงที่จะนำเข้าประกวดมาเอง อยู่ในรูปแบบ USB
4. การแต่งกาย สามารถออกแบบเครื่องแต่งกายได้ตามสไตล์ตามความเหมาะสม หรือเลียนแบบศิลปิน
5. ห้ามใช้อุปกรณ์ที่ก่อให้เกิดกลุ่มควันหรือประกายไฟ สิ่งสปรก หรือสิ่งตกค้างบนเวที
6. ผู้เข้าแข่งขันทุกคน สามารถลงชื่อสมัครได้เพียงทีมเดียวเท่านั้น (หากเกิดกรณีทีมผู้แข่งขันซื้อคณะกรรมการการประกวดจะขอปรับให้แพ้ทันที)
7. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดเกณฑ์การพิจารณาประกอบการตัดสิน

1. ความพร้อมเพียงและความแข็งแรง พิจารณาจากการความพร้อมเพียงของทุกคนในทีมที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพความแข็งแรง
2. ความคิดสร้างสรรค์ พิจารณาจากการออกแบบท่าเต้น และเครื่องแต่งกาย สวยงามด้วยความคิดสร้างสรรค์สอดคล้องกับเพลงที่ใช้กับการประกวด
3. อารมณ์และความสนุกสนาน พิจารณาจากการแสดงออก การแสดงออกทางสีหน้าแววตา สื่อความหมายถึงผู้ชม เต้นเข้าจังหวะกับเพลงที่ใช้ในการประกวดหลักเกณฑ์การให้คะแนนและการตัดสิน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

Performance
 • ความพร้อมเพียง                                 20 คะแนน
 • รูปแบบ                                             10 คะแนน
 • การสื่อสารถึงผู้ชม การถ่ายทอด              10 คะแนน
 • การใช้พื้นที่                                       10 คะแนน
 • Skill (ทักษะการเต้น)                           10 คะแนน
 • Attitude (ความเหมือนศิลปินต้นฉบับ)     10 คะแนน
 • Costume (การแต่งกาย)                      20 คะแนน
 • Creativity (ความคิดสร้างสรรค์ของโชว์)  10 คะแนน
 • รวมคะแนน                                     100 คะแนน


รางวัลการประกวด Ayutthaya City Park

1. รางวัลชนะเลิศ : เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัล ใบประกาศนียบัตร
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : เงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมโล่รางวัล ใบประกาศนียบัตร
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : เงินรางวัล 8,000 บาท พร้อมโล่รางวัล ใบประกาศนียบัตร
4. รางวัลชมเชย 1 รางวัล : เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
5. รางวัลชมเชย 1 รางวัล : เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตรวัน เวลา สถานที่ในการประกวดการแข่งขันเต้น

 • วันที่ 10 ธันวาคม 2565 Work Shop สอนเทคนิคการเต้น จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เวลา 13.00 – 17.00 น. สถานที่ ชั้น 2 The Hall
 • วันที่ 11 ธันวาคม 2565 การแข่งขันเต้น เวลา ตั้งแต่ 12.00 – 17.00 น. สถานที่ ชั้น 2 The Hall