PROMOTION &ACTIVITY

โครงการ “เหลือ-ขอ” เปลี่ยนสิ่งของเป็นค่าเทอม เพื่อน้องๆผู้ด้อยโอกาสมูลนิธิบ้านนกขมิ้น’

  • 18 พ.ค. - 18 พ.ย. 66
  • ชั้น 1 เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์
       อยุธยาซิตี้พาร์ค..“ปันน้ำใจสู่สังคม” ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับมูลนิธิบ้านนกขมิ้น มูลนิธิที่ช่วยเหลือ ยกระดับคุณภาพ ชีวิตของเด็ก เร่ร่อน เด็กกำพร้าให้มีที่อยู่อาศัย ได้รับความรัก ความเอาใจใส่ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป ซึ่งจัดทำโครงการ “เหลือ-ขอ” กับการเปลี่ยนสิ่งของเหลือใช้ นำมาซ่อมแซม และนำไปจัดจำหน่ายสร้างรายได้ เพื่อนำมาเป็นค่าเทอมในการเรียนให้กับเด็กๆ ที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิฯ

       
ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ขอเปิดรับบริจาคสิ่งของเหลือใช้ตั้งแต่วันนี้ -18 พฤศจิกายน 2566 อาทิ เสื้อผ้าเด็ก เสื้อผ้าผู้ใหญ่ที่ไม่ใช้แล้ว หนังสือ กระเป๋า รองเท้า เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ชำรุด ของเล่น วัสดุรีไซเคิลทุกชนิด อุปกรณ์การเรียน รวมทั้งข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อส่งต่อให้กับมูลนิธิบ้านนกขมิ้น

ท่านใดที่สนใจร่วมทำบุญ บริจาคสิ่งของได้ที่ชั้น 1 เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค

PHOTO GALLERY