PROMOTION &ACTIVITY

“สร้างงาน และเส้นทางสู่อาชีพ”

  • 15 - 16 ก.พ. 67
  • ชั้น 2 “The Hall”
       สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จัดงาน “สร้างงาน และเส้นทางสู่อาชีพ” พบกับสถานประกอบการมากกว่า 50 บริษัท ตำแหน่งงานว่างกว่า 10,000 อัตรา ผู้ที่มีความต้องการที่จะเปลี่ยนงานหรือกำลังหางานใหม่เข้ามาสมัครและสัมภาษณ์กับนายจ้างสถานประกอบการโดยตรงทันที เปิดรับสมัครตั้งแต่เวลา 09.30 - 16.00 น.

วันที่ 15 - 16 กุมภาพันธ์ 2567 บริเวณชั้น 2 The Hall ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค

กิจกรรมภายในงาน

  • สมัครและสัมภาษณ์งานกับนายจ้าง/สถานประกอบการโดยตรงมากกว่า 50 บริษัท/วัน ตำแหน่งงานว่าง 10,000 อัตรา
  • สาธิตและฝึกปฏิบัติการประกอบอาชีพมากกว่า 20 อาชีพ/วัน
  • การแสดง/จำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้านและกลุ่มอาชีพอิสระ
  • การทดสอบความถนัดทางด้านอาชีพ
  • นิทรรศการจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน สถาบันการศึกษา สถาบันการเงิน ฯลฯ
  • เกมส์ตอบปัญหาชิงรางวัล

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน https://shorturl.asia/bIiQD (หรือสแกน QR Code )
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร.035-336-856