PROMOTION &ACTIVITY

“ชีวิตเปี่ยมสุข” ฟังการบรรยายธรรมกับ พระพยอม กัลยาโณ

  • 15 ก.พ. 67
  • ชั้น 2 ข้าง Sizzler
“ชีวิตเปี่ยมสุข”

เชิญชวนกัลยาณมิตรทุกท่านร่วมกิจกรรม "ชีวิตเปี่ยมสุข" รับฟังการบรรยายในหัวข้อ "ธรรมะดึงสติ ทิฐิดึงอารมณ์"
บรรยายโดย พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กัลยาโณ) เจ้าอาวาส วัดสวนแก้ว
เลือกซื้อสินค้าเกษตรคุณภาพจากมูลนิธิวัดสวนแก้ว


15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30-15.30 น.
ชั้น 2 ข้าง Sizzler ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์คเชิญร่วมบริจาคของเหลือใช้เพื่อวัดสวนแก้ว
เครื่องใช้ไฟฟ้า, เครื่องใช้สำนักงาน, เสื้อผ้า, เฟอร์นิเจอร์, หนังสือ ฯลฯ
สามารถบริจาคได้ตั้งแต่วันนี้ - 15 กุมภาพันธ์ 2567
ชั้น 1 เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค
----------------------------------------------------------