PROMOTION &ACTIVITY

"บริจาคปฏิทินเก่า เพื่อเพื่อนที่มองไม่เห็น"

  • วันนี้ - 30 เม.ย. 67
  • ชั้น 1 เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์
       อยุธยาซิตี้พาร์คปันน้ำใจสู่สังคม ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมบริจาคปฏิทินเก่า เพื่อเพื่อนที่มองไม่เห็น มอบให้มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อจัดทำหนังสืออักษรเบรลล์

ร่วมบริจาคได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 เมษายน 2567 ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค