PROMOTION &ACTIVITY

“Upcycle” เปลี่ยนฝาขวดเป็นเก้าอี้

  • 15 ก.พ. - 30 เม.ย. 67
  • FoodCollection, มุมเพลิน และเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์
อยุธยาซิตี้พาร์ค..ปันน้ำใจสู่สังคม

เปิดรับบริจาคฝาขวดพลาสติกเบอร์ 2 ฝาขวดน้ำดื่ม ฝาขวดน้ำอัดลม ฝาขวดเครื่องดื่มอื่นๆ
ในโครงการ “Upcycle” เปลี่ยนฝาขวดเป็นเก้าอี้
เพื่อมอบให้คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อจัดทำเก้าอี้ให้โรงเรียนที่ขาดแคลน

ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2567

ร่วมบริจาคฝาขวดพลาสติกได้ที่
ชั้น 1 FoodCollection, มุมเพลิน และเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์