PROMOTION &ACTIVITY

แข่งขันเทควันโด "1st THAILAND TAEKWONDO GRAND PRIX – 2024 The Series 2 (T6)"

  • 3 - 4 เม.ย. 67
  • ชั้น 2 “The Hall”
ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ขอเชิญทุกท่านชมการแข่งขันเทควันโด
"1st THAILAND TAEKWONDO GRAND PRIX – 2024 The Series 2 (T6)"
ชิงเหรียญรางวัล และถ้วยรางวัลเกียรติยศ

ในวันที่ 3-4 เมษายน 2567
ชั้น 2 The Hall ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค