PROMOTION &ACTIVITY

"ชีวิตเปี่ยมสุข รีเทิร์น"

  • 16 พ.ค. 67
  • ชั้น 2 ข้าง Sizzler
ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค เชิญชวนทุกท่านฟังการบรรยายธรรม "ชีวิตเปี่ยมสุข รีเทิร์น"
ดร.พระมหาไพเราะ ฐิตสีโล วัดสระแก้ว จ.อ่างทอง ในหัวข้อ "ใช้..สติดำเนินชีวิต ใช้ความคิดด้วยสมาธิ"

พร้อมร่วมบริจาคสิ่งของ
ข้าวสารอาหารแห้ง เครื่องปรุงอาหาร อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา เสื้อผ้า เพื่อให้น้องๆ วัดสระแก้ว

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 - 15.30 น.
ที่ชั้น 2 ข้าง Sizzler ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค