PROMOTION &ACTIVITY

หน่วยบริการเคลื่อนที่ บริการสุขภาพ ชมนิทรรศการงานส่งเสริมสุขภาพ

  • วันนี้ - 17 พ.ค. 67
  • ชั้น 2 หน้าโรบินสั
       ขอเชิญรับบริการสุขภาพ ชมนิทรรศการงานส่งเสริมสุขภาพ และกิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพ กับสัปดาห์ห่วงใยสุขภาพประชาชน หน่วยบริการเคลื่อนที่..ฟรี!!
  • บริการตรวจคัดกรองสุขภาพ โรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไวรัสดับอิเสบบีและซี
  • บริการตรวจด้วยแพทย์แผนไทย และจ่ายยาสมุนไพร
  • บริการให้ค่าปรึกษาด้านสุขภาพจิต
  • บริการลงทะเบียน Health ID
วันนี้ - 17 พฤษภาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 10:00 - 17.00 น.
ชั้น 2 หน้าโรบินสัน ศูนย์การค้าอยุธยาธิตี้พาร์ค