PROMOTION &ACTIVITY

ฉลองวันคล้ายวันเกิดให้กับ CEO คุณปราณี ด่านชัยวิโรจน์ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค และเจ้าหน้าที่ที่เกิดในเดือน มีนาคม, เมษายน, พฤษภาคม, มิถุนายน

  • 29 มิถุนายน 2563
  • สำนักงาน ชั้น 3 อยุธยาซิตี้พาร์ค
       ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่อยุธยาซิตี้พาร์คร่วมอวยพร เป่าเค้กฉลองวันคล้ายวันเกิดให้กับ CEO คุณปราณี ด่านชัยวิโรจน์ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค และเจ้าหน้าที่ที่เกิดในเดือน มีนาคม, เมษายน, พฤษภาคม, มิถุนายน

PHOTO GALLERY