PROMOTION &ACTIVITY

สถานีข่าวเอทีวี ที่ร่วมสัมภาษณ์ ดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการ ตลาด ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค

  • 30 มิถุนายน 2563
  • ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค
       ขอบคุณ สถานีข่าวเอทีวี ที่ร่วมสัมภาษณ์ ดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการ ตลาด ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ในเรื่องการเปิดให้บริการ The Hall Convention Center&Meeing Room หลังผ่อนปรนระยะ 5 พร้อมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ ห้อง Meeting Room 3 ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค

PHOTO GALLERY