PROMOTION &ACTIVITY

ชีวิตเปี่ยมสุข โดย "พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ)" เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว จ.นนทบุรี

  • 16 กรกฎาคม 2563
  • ชั้น 2 ข้าง Sizzler
       ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จัดกิจกรรม "ชีวิตเปี่ยมสุข" นิมนต์ "พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ)" เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว จ.นนทบุรี มาบรรยายธรรมในหัวข้อ "ธรรมะสร้างกำลังใจหลังโควิด-19 รูปแบบ New Normal" เพื่อเป็นธรรมานุเคราะห์แก่พุทธศาสนิกชน ให้มีพลังแรงใจ ใช้ชีวิตประจำวันอย่างมีความสุข ในช่วงสถานการณ์โควิด- 19

       นอกจากนี้ ภายในงานยังเปิดรับบริจาคเสื้อผ้า สิ่งของ เครื่องใช้ไฟฟ้า ของเหลือใช้ต่างๆ เพื่อนำไปต่อยอดในทางสาธารณะกุศลต่อไป ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและร่วมบริจาคสิ่งของจำนวนมาก ชั้น 2 ข้าง Sizzler ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค


PHOTO GALLERY