PROMOTION &ACTIVITY

"ชีวิตเปี่ยมสุข" ท่านเจ้าคุณอลงกต ติกขปัญโญ เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี

  • 20 สิงหาคม 2563
  • ชั้น 2 ข้าง Sizzler
       ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จัดกิจกรรม "ชีวิตเปี่ยมสุข" นิมนต์ "ท่านเจ้าคุณอลงกต ติกขปัญโญ" เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี มาบรรยายธรรมในหัวข้อ "ธรรมะสร้างกำลังใจหลังโควิด-19 รูปแบบ New Normal" เพื่อเป็นธรรมานุเคราะห์แก่พุทธศาสนิกชน ให้มีพลังแรงใจ ใช้ชีวิตประจำวันอย่างมีความสุข ในช่วงสถานการณ์โควิด - 19

       โดยภายในงานเปิดรับบริจาคสิ่งของ เพื่อมอบให้กับผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอชไอวี ผู้ป่วยโรคเอดส์ และเด็กกำพร้าที่ได้รับผลกระทบโรคเอดส์จากบิดามารดา ที่อยู่ในความดูแลของวัดพระบาทน้ำพุ อาทิ ข้าวสารอาหารแห้ง เสื้อผ้า แป้งเด็ก นมพร้อมดื่ม ขนมปังปี๊บ อุปกรณ์รักษาพยาบาล และสิ่งของจำเป็นอื่นๆ ซึ่งรับบริจาคเฉพาะของใหม่เท่านั้น เนื่องจากผู้ป่วยมีภูมิคุ้มกันต่ำ และการจำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพจากมูลนิธิสวนแก้ว จ.นนทบุรี ที่ชั้น 2 ข้างร้าน Sizzler

PHOTO GALLERY