PROMOTION &ACTIVITY

ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ร่วมมอบช่อดอกไม้และเงินสมทนทุนเพื่อพัฒนาสังคม งานฉลองอายุวัฒนมงคล เนื่องในวันคล้ายวันเกิด ท่านพลเอกสิงหา และพลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ

  • 23 สิงหาคม 2563
  • ณ บ้านวิภาวดีรังสิต
       ดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ร่วมมอบช่อดอกไม้และเงินสมทนทุนเพื่อพัฒนาสังคม งานฉลองอายุวัฒนมงคล เนื่องในวันคล้ายวันเกิด ท่านพลเอกสิงหา และพลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ณ บ้านวิภาวดีรังสิต

PHOTO GALLERY