PROMOTION &ACTIVITY

พิธีบวงสรวง ไหว้ครูมวยไทย ก่อนเริ่มการประกวดคีตะมวยไทย "กรุงศรีคีตะมวยไทย 2020"

  • 3 กันยายน 2563
  • ชั้น 2 The Hall Convention Center
       จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (กรุงเก่า) จัดพิธีบวงสรวง ไหว้ครูมวยไทย ก่อนเริ่มการประกวดคีตะมวยไทย "กรุงศรีคีตะมวยไทย 2020" นำโดย ดร.วิชิต ชี้เชิญ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านมวยไทยและกระบี่กระบอง ครูภูมิปัญญาไทย สภาการศึกษาแห่งชาติ โดยมี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นางสรัลพัชร ประโมทะกะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายพัฒนพงษ์ พงษ์ทองเจริญ ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานพระนครศรีอยุธยา นายวิรัติ แข็งขัน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางพิศมัย เลิศอิทธิบาท ประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ร่วมในพิธี ชั้น ๒ The Hall Convention Center ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค

PHOTO GALLERY