PROMOTION &ACTIVITY

“พระนครศรีอยุธยาภูมิปัญญาศิลป์ ถิ่นมรดกโลก”

  • 3 กันยายน 2563
  • ชั้น 1 หน้าโลตัส
       นายนิวัฒน์ ภาตะนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นางกาญจนา ชมมี พาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ร่วมชมงาน “พระนครศรีอยุธยาภูมิปัญญาศิลป์ ถิ่นมรดกโลก” จัดโดย กระทรวงพาณิชย์ และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายในงานจัดร้านแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ OTOP สินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย อุตสาหกรรมด้านเกษตรแปรรูป หัตถกรรม สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ธุรกิจบริการท่องเที่ยว สินค้าศักยภาพของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและกลุ่มจังหวัดภาคกลาง และกิจกรรมอีกมากมาย ระหว่างวันนี้  3-7 กันยายน 2563 ณ ชั้น 1 หน้าโลตัส ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค

PHOTO GALLERY