PROMOTION &ACTIVITY

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเทควันโด Ayutthaya Sports Tourism 2020

  • 5 กันยายน 2563
  • ชั้น 2 หน้า The Hall Convention Center
       นายสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเทควันโด โดยมี นายวิรัติ แข็งขัน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย ดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ร่วมพิธีการแข่งขันกีฬาเทควันโดจัดขึ้นภายใต้แนวคิด (Ayutthaya Sports Tourism 2020) มีนักกีฬาจากทั่วประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 420 คน ในประเภทต่อสู้ (เคียวรูกิ) และท่ารำ (พุมเซ่) ระหว่างวันที่ 5 - 6 กันยายน 2563 ณ ชั้น 2 The Hall Convention Center ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค