PROMOTION &ACTIVITY

ไอ.ซี.ซี. ร่วมกับ อยุธยาซิตี้พาร์ค มอบนมพร้อมดื่ม ให้น้องๆในอยุธยา

  • 16 กันยายน 2563
  • ชั้น 1 แกรนด์ฮอลล์
       ไอ.ซี.ซี. ร่วมกับ อยุธยาซิตี้พาร์ค มอบนมพร้อมดื่ม ให้น้องๆในอยุธยา คุณนลินภัสร์ นิตินันท์คฑาวุธ ผู้ช่วยผู้จัดการส่วน แผนกส่วนสำนักงานภูมิภาค – นครสวรรค์ ฝ่ายบริหารการขาย บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย ดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ร่วมมอบนมถั่วเหลืองมารูซัน ให้แก่โรงเรียนวัดพระญาติการาม (ศุภสุขบำรุง) และศูนย์พัฒนาการเรียนรู้เด็กพิเศษจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี คุณฐานิตย์ เนคมานุรักษ์ โรงเรียนวัดพระญาติการาม (ศุภสุขบำรุง), คุณอำไพพิศ บุนนาค ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้เด็กพิเศษจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และตัวแทนน้องๆ นักเรียนร่วมรับมอบนมจำนวน 1,000 กล่อง ในงาน “Thailand Best Fair” ณ ชั้น 1 แกรนด์ฮอลล์ ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค

PHOTO GALLERY