PROMOTION &ACTIVITY

การแข่งขันเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี 2563

  • 14 กันยายน 2563
  • ชั้น 2 ข้าง Sizzler
       กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดการแข่งขันเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี 2563 โดยมีคุณวิรัติ แข็งขัน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค และคุณลิปิกร ภูวพัฒนดล ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดบางซ้ายนอก ให้เกียรติมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขัน