PROMOTION &ACTIVITY

แถลงข่าวเตรียมจัดการประกวดปลาแฟนซีคาร์ฟ “THE 8th ZNA TKKG KOI SHOW 2020” ขนาด Full Size 13 สายพันธุ์

  • 22 กันยายน 2563
  • ชั้น 2 Meeting Room 3
       ดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค พร้อมด้วย คุณกิตติพงษ์ อาจสมรรถ ประธานสมาคมผู้เลี้ยงปลาคาร์ฟ ZNA TKKG Thailand Chapter คุณพิสิทธิ์ เกษมทรัพย์ เหรัญญิกสมาคมฯ คุณจิรศักดิ์ วิชัยพานิชกุล  กรรมการสมาคมฯ และคุณสินใจ วงศ์ทันใจ ไทยนิปปอน ฟิชฟาร์ม ผู้แทนฟาร์มซาไกฟิชฟาร์ม ประเทศญี่ปุ่น ร่วมกันแถลงข่าวเตรียมจัดการประกวดปลาแฟนซีคาร์ฟ “THE 8th ZNA TKKG KOI SHOW 2020” ขนาด Full Size 13 สายพันธุ์ ในวันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2563 ที่ชั้น 2 The Hall ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค

PHOTO GALLERY