PROMOTION &ACTIVITY

เดินรณรงค์การแต่งกายด้วยผ้าไทย ในการสนับสนุนการจัดงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี 2563 ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  • 24 พฤศจิกายน 2563
  • เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
       คุณปภาวี ด่านชัยวิโรจน์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์การแต่งกายด้วยผ้าไทย ในการสนับสนุนการจัดงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี 2563 ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

PHOTO GALLERY