PROMOTION &ACTIVITY

พิธีทำบุญประจำปี 2563

  • 15 ธันวาคม 2563
  • ชั้น 2 หน้า The Hall Ayutthaya City Park
       คุณณรงค์ ด่านชัยวิโรจน์ นายกเทศมนตรีเมืองอโยธยาและประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค พร้อมด้วยคุณปราณี ด่านชัยวิโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จัดพิธีทำบุญประจำปี 2563 เพื่อความเป็นสิริมงคล ซึ่งทางศูนย์การค้าฯ ได้นิมนต์ พระครูปลัดสุวัฒนบัณฑิตคุณ หรือ ดร.พระมหาไพเราะ ฐิตสีโล เจ้าอาวาสวัดสระแก้ว ต.บางเสด็จ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง มาเจริญพระพุทธมนต์ชัยคาถา และเมตตารับมอบปัจจัยจำนวน 200,000 บาท เพื่อสนับสนุนเป็นทุนการศึกษา สนับสนุนกองทุนต่างๆ ของวัดสระแก้ว พร้อมบริจาคสิ่งของ ทั้งเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆ เพื่อมอบให้กับเด็กด้อยโอกาสในสถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าและยากจนวัดสระแก้ว โดยมีคณะผู้บริหารศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ผู้บริหารห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาอยุธยา เจ้าหน้าที่ แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน ร่วมงาน ชั้น 2 หน้า The Hall Ayutthaya City Park

PHOTO GALLERY