PROMOTION &ACTIVITY

ตรวจติดตามการดำเนินงานมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข

  • 25 ธันวาคม 2563
  • ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค
       นายอุดม ขำมี สาธารณสุขอำเภอพระนครศรีอยุธยา นายทวีศักดิ์ เมธีดล รองนายกเทศมนตรีเมืองอโยธยา นางวิรดา วัฒนกาล หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลเมืองอโยธยา นางสศิธร รื่นเวช หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองอโยธยา ร้อยตำรวจเอก สุพรรณ เจริญอินทร์ ร้อยตำรวจเอก มิตรสัน โพธิ์ขาว รองสารวัตรป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรพระนครศรีอยุธยา และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานเทศกิจ งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาลเมืองอโยธยา ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้มาใช้บริการร้านเครื่องเล่นเด็ก ร้านเกมส์ ศูนย์อาหาร ที่ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน และเทสโก้ โลตัส พร้อมประชาสัมพันธ์รณรงค์ร้านค้าและผู้มาใช้บริการให้ปฏิบัติตนในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยมี ดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ให้การต้อนรับ

PHOTO GALLERY