PROMOTION &ACTIVITY

ตรวจสอบมาตรการความรักษาความปลอดภัยการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 ภายในศูนย์การค้าฯ

  • 5 มกราคม 2564
  • ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค
       ดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ให้การต้อนรับนายอุดม ขำมี สาธารณสุขอำเภอพระนครศรีอยุธยา,  นายประทีป ฉากภาพ ปลัดเทศบาลเมืองอโยธยาและเจ้าหน้าที่, เจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรพระนครศรีอยุธยา เข้ามาตรวจสอบมาตรการความรักษาความปลอดภัยการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19  ภายในศูนย์การค้าฯ , ตรวจสอบการปิดให้บริการของร้านค้าตามคำสั่งของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา,  โรงภาพยนตร์อยุธยาซิตี้พาร์คซีนีเพล็กซ์, ร้านค้าภายในเทสโก้ โลตัส พร้อมให้คำแนะนำมาตรการของการจัดกิจกรรมอื่นๆ ต่อไป

PHOTO GALLERY