PROMOTION &ACTIVITY

ลงพื้นที่ตรวจศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค เพิ่มความมั่นใจให้ลูกค้าที่มาใช้บริการที่ศูนย์การค้าฯ

  • 11 มกราคม 2564
  • ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค
       นายอุดม ขำมี สาธารณสุขอำเภอพระนครศรีอยุธยา,  นายประทีป ฉากภาพ ปลัดเทศบาลเมืองอโยธยาและเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค กรณีผู้ติดเชื้อโควิด-19 มาใช้บริการที่ศูนย์การค้าฯ โดยมี ดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ให้การต้อนรับ

       จากการลงพื้นที่ของคณะผู้ตรวจสอบได้ให้คำแนะนำแก่พนักงานร้านค้าและเจ้าหน้าที่ศูนย์การค้าฯ ให้เฝ้าระวังและสังเกตอาการตนเอง พร้อมเน้นย้ำให้ร้านค้าและศูนย์การค้าฯ เข้มงวดในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เป็นพิเศษยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ทางศูนย์การค้าฯ คำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ ได้ทำความสะอาดฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อและทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสทุกพื้นที่ภายในร้านและภายในศูนย์การค้าฯ พร้อมปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยเชิงรุกขั้นสูงสุด ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

PHOTO GALLERY